روش های پرداخت

روش های زیر را برای پرداخت می توانید انتخاب کنید.

روش اول: واریز به صورت کارت به کارت

مراحل پرداخت:

1. اطمینان از خالی بودن ظرفیت دوره

از طریق تماس با شماره های

02166967620

09392074627

2.دریافت شماره کارت جهت واریز و یا مراجعه حضوری در دفتر ثبت نام

شماره کارت

کارت بانک رسالت

5041-7210-2726-6882

به نام آقای حسین رضا کیانی منش

3.ارسال تصویر فیش واریزی و مشخصات به خط تگلرام 09392074627