برگزاری کلاس ها

برگزاری کلاس ها

از 19 اردیبهشت کلاس های ما برگزار میشه

مطالعه کامل
no pic

کارگاه آموزشی کشت هیدروپونیک گلخانه

کارگاه آموزشی کشت هیدروپونیک گلخانه
(صیفی جات - توت فرنگی)
همراه با بازدید
زمان: 1 الی 3 خرداد98

مطالعه کامل

نام خبر یا مقاله مورد نظر شما در اینجا دو

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد

مطالعه کامل

نام خبر یا مقاله مورد نظر شما در اینجا

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد

مطالعه کامل